Publicerad: 22 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever 2017-06-22 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva-Lena Arefäll
  • Löpnummer/utgåva
    17:36