Publicerad: 15 november 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Helén Örtegren
  • Löpnummer/utgåva
    17:60