Publicerad: 21 april 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 17 – med OFR Allmän Kommunal VerksamhetHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    För lönefrågor Vincent Paciello Lundvall, SKL Charlotta Undén, SKL Samira Lundqvist, Pacta För villkorsfrågor Jeanette Hedberg, SKL Annika Bjursell, SKL Alexandra Wåhlstedt, Pacta
  • Löpnummer/utgåva
    17:17