Publicerad: 10 mars 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom miljöbalkens område 2017-03-10 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tove Göthner, Michael Öhlund
  • Löpnummer/utgåva
    17:10