Publicerad: 29 april 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat bo- stadsbyggande 2016-04-29 1 (5) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Löpnummer/utgåva
    16:27