Publicerad: 31 maj 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Omplacering i samband med arbetsbristCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Svanestrand
  • Löpnummer/utgåva
    16:32