Publicerad: 15 december 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret 2016-12-16 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    16:55