Publicerad: 31 mars 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135 2016-03-31 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sophie Thörne, Anna Ulveson
  • Löpnummer/utgåva
    16:11