Publicerad: 12 januari 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i socialförsäkringsbalken fr o m 1 februari 2016Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tina Eriksson
  • Löpnummer/utgåva
    16:3