Publicerad: 15 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m. 2016-06-15 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva-Lena Arefäll
  • Löpnummer/utgåva
    16:33