Publicerad: 1 oktober 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssy- stem och LSS-utjämningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Folkesson m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    15:28