Publicerad: 13 januari 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014

Sammanfattning/Abstract

Brödtext

Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Måns Norberg m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    14:2