Publicerad: 4 juni 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglovCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna-Bie Agerberg
  • Löpnummer/utgåva
    14:21