Publicerad: 16 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 11:45.

Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktigeCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Emilia Danielsson
  • Löpnummer/utgåva
    14:57