Publicerad: 10 januari 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 13:39.

Avtal om kopiering i skolorna och tillgängliggörande i skolorna VT 2014 och läsåren 2014/15, 2015/16, 2016/17Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Arne Andersson J. Henrik Bergström
  • Löpnummer/utgåva
    14:3