Publicerad: 25 oktober 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Rekommendation om kommunala energikrav på fler- bostadshus vid försäljning av kommunal markCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Andreas Hagnell
  • Löpnummer/utgåva
    13:54