Publicerad: 19 augusti 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Interimsavtal om skolkopiering är ersatt av 14:3.

Visa det här daterade cirkuläret

Interimsavtal om skolkopieringHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    J. Henrik Bergström
  • Löpnummer/utgåva
    13:39