Publicerad: 11 januari 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 2012-01-11 1 (19) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellinor Englund
  • Löpnummer/utgåva
    12:2