Publicerad: 26 november 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB) 2012-11-26 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    12:57