Publicerad: 23 oktober 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1999:16.

Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen



Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    12:53