Publicerad: 7 oktober 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Webbaserad grundkurs om Allmänna bestämmelser (AB) 2011-10-07 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Maria Dahlberg
  • Löpnummer/utgåva
    11:41