Publicerad: 15 september 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Se över dricksvattenproduktionen!Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bo Rutberg
  • Löpnummer/utgåva
    11:36