Publicerad: 31 oktober 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster 2011-10-31 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Wiss Holmdahl
  • Löpnummer/utgåva
    11:46