Publicerad: 14 december 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander
  • Löpnummer/utgåva
    10:78