Publicerad: 29 oktober 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Revision i kommunala företagCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karin Tengdelius Per Henningsson
  • Löpnummer/utgåva
    10:65