Publicerad: 12 november 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2011Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Pia Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    10:68