Publicerad: 29 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheterCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Leckström
  • Löpnummer/utgåva
    10:45