Publicerad: 26 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående - ändring i SoLCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Jennbert
  • Löpnummer/utgåva
    09:43