Publicerad: 17 mars 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA- KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KLCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Catharina Bäck
  • Löpnummer/utgåva
    09:17