Publicerad: 29 april 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya bestämmelser i samband med införandet av barnom- sorgspeng och allmän förskola även för treåringarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva-Lena Arefäll
  • Löpnummer/utgåva
    09:28