Publicerad: 3 november 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barnCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Pernilla Krusberg
  • Löpnummer/utgåva
    09:65