Publicerad: 4 december 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet är ersatt av 18:46.

Visa det här daterade cirkuläret

Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhetHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Reuterfors-Mattsson
  • Löpnummer/utgåva
    09:75