Publicerad: 24 augusti 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2009 nr. 4 angående avstängning och stadigvarande förflyttning på grund av samarbetsproblemCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sara Kullgren
  • Löpnummer/utgåva
    09:49