Publicerad: 19 februari 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minori- tetsåterremiss m.m.Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    09:12