Publicerad: 15 september 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsme- delskontrollen är ersatt av 13:36.

Visa det här daterade cirkuläret

Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsme- delskontrollenHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    09:53