Publicerad: 27 mars 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg



Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    08:26