Publicerad: 17 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel är ersatt av 10:27.

Visa det här daterade cirkuläret

Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedelHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    08:72