Publicerad: 4 december 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och KommunalCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Palling
  • Löpnummer/utgåva
    08:83