Publicerad: 1 juli 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya bestämmelser om Lex Sara inom socialtjänsten och handikappomsorgen SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASENCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gabriella Kollander Fållby
  • Löpnummer/utgåva
    08:57