Publicerad: 9 juli 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid folk- högskolaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe Pär Ödman
  • Löpnummer/utgåva
    08:53