Publicerad: 15 december 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES fr.o.m. den 15 dec. 2008 2008-12-15 1 (5) CIRKULÄR 0Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Leif Lindberg
  • Löpnummer/utgåva
    08:88