Publicerad: 28 maj 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbeteCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva Thulin Skantze
  • Löpnummer/utgåva
    08:40