Publicerad: 28 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv är ersatt av 14:44.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektivHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johanna Torstensson
  • Löpnummer/utgåva
    08:74