Publicerad: 22 maj 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till ersättning vid ledighet för att uppfylla arbetstidslagens reglering av dygnsvilaCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    08:35