Publicerad: 13 mars 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Aktuellt om e-handel och e-fakturering; Fokus på prak- tiskt införandeCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Wiss-Holmdahl
  • Löpnummer/utgåva
    08:23