Publicerad: 25 oktober 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSSCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Ingmanson
  • Löpnummer/utgåva
    07:49