Publicerad: 21 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

TV-avgifter i särskilda boendeformer för service och omvårdnadCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellinor Englund Agneta Lefwerth
  • Löpnummer/utgåva
    2007:21