Publicerad: 11 december 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Procentsatser år 2008 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KLCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    07:68