Publicerad: 30 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförandet av musik i primärkommunal verksamhetHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Lefwerth Ants Viirman
  • Löpnummer/utgåva
    07:4