Publicerad: 19 december 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Nyheter angående avgifter för livsmedelskontrollCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tobias Johansson Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    07:78